Hoe wateroverlast en ondergelopen kelders voorkomen?

Als u last heeft van water of een ondergelopen kelder, kunnen er verschillende dingen aan de hand zijn. Het is zeer waarschijnlijk dat er zojuist een of meerdere dagen hevige regenval achter de rug is, en hierdoor zijn de rioleringen overbelast waardoor het water uit de riolering terug begint te lopen, uw kelder in met als gevolg ondergelopen kelders! Anderzijds kan het zijn dat om andere redenen de grondwaterspiegel (dit kan natuurlijk ook door lange aanhoudende regen zijn) hoger is geworden, waardoor de kelder dan effectief onder de grondwaterspiegel komt te liggen.

Het problemen detecteren en oplossen

De problemen zijn duidelijk, wateroverlast en ondergelopen kelders, maar hoe kan u dat nu voorkomen? Het antwoord hierop is niet zo eenvoudig. Allereerst moet de oorzaak achterhaald worden en afhankelijk van de oorzaak kunnen er oplossingen verzonnen worden. Bij een chronisch te hoge grondwaterspiegel zal uw kelder vanzelf onderlopen omdat het grondwater door de muren heen komt of anders wel via andere gaten zoals ventilatie en dergelijke. De oplossing hiervoor is om het grondwaterspiegel rond uw huis kunstmatig te verlagen. Dit kan op twee manieren bereikt worden. De eerste manier is met behulp van mechanische drainage. Grote pompen zuigen het water uit de grond en dumpen dit op een andere plek, bij voorkeur een plek waar water snel afgevoerd kan worden. Dit is een dure en onderhoudsgevoelige oplossing en dus alleen geschikt voor korte termijn. Een permanente oplossing voor deze vochtproblemen is het graven van afwateringskanalen rond het gebied waar u de grondwaterspiegel wilt verlagen. Deze afwateringskanalen moeten dan op een goede afwatering aangesloten worden zodat het grondwater goed weg kan komen. Ondergelopen kelders en wateroverlast kunnen op deze manier voorkomen worden.

Een andere reden waarom er wateroverlast en ondergelopen kelders ontstaan is door korte heftige regen waarbij de piekcapaciteit van de riolering overschreden wordt. Een manier om dit tegen te gaan en verdere wateroverlast en ondergelopen kelders te voorkomen is het plaatsen van een terugloop klep in de riolering. Deze klep zorgt ervoor dat het water slechts 1 kant op kan stromen en dat het dus niet terug de kelder in kan. Daarbij kan de plaatsing van een extra pomp met een hoog buizenstelsel (om een waterslot te creëren) gebruikt worden om het teveel aan water uit de kelder weg te pompen en in het riool te houden.

Wateroverlast en ondergelopen kelders voorkomen is een zeer lastige zaak en het hang helemaal van de oorzaak af om een juiste oplossing ervoor te geven. Echter is het wel van belang dat deze problemen zo snel mogelijk opgelost worden. Wateroverlast en ondergelopen kelders brengen waterschade toe aan de fundering en bovendien is het risico op schimmel ook groot.
Verwant met Hoe wateroverlast en ondergelopen kelders voorkomen?

Tips om uw woning vochtvrij te houden
Wanneer is vocht een probleem?
De voordelen van vochtbestrijding

Deel deze pagina:
Geschreven door Vochtinfo
Op vochtinfo vind je alle handige informatie over het voorkomen en oplossen van vochtproblemen in uw woning. Hebt u suggesties, opmerkingen of vragen over vochtbestrijding of gerelateerde onderwerpen zoals isolatie en ventilatie, aarzel niet om ons te contacteren!