Drainage

Indien bouwgrond of de grond rondom een huis te vochtig wordt, bijvoorbeeld door een hoge grondwaterstand vanwege hevige regenval of door een overstroming, is er drainage nodig. Drainage van de grond is bedoeld om lokaal de grondwaterstand te verlagen naar een bedoeld niveau. Dit wordt bereikt door het grondwater op te pompen en met behulp van slangen ergens anders heen te leiden. Drainage van de grond is nodig om een stuk grond te kunnen bebouwen, of anderszins problemen met bestaande bebouwing te voorkomen.

Een te hoge grondwaterstand heeft tot gevolg dat bestaande bebouwing last kan krijgen van opstijgend vocht, wat vocht is welke via de muren van de fundering omhoog komt om uiteindelijk in het huis zelf voor vochtproblemen te zorgen. Drainage kan deze problemen voorkomen door de grondwaterstand kunstmatig te verlagen. Als er hevige regenval is geweest of er dreigen rivieren te overstromen door smeltende sneeuw en ijs in de bergen, kan het nuttig zijn de grondwaterspiegel laag te houden voordat er problemen ontstaan. Een hoge grondwaterstand kan de grond ook zompig maken waardoor mogelijk ook huizen kunnen verzakken.
Deel deze pagina:
Geschreven door Vochtinfo
Op vochtinfo vind je alle handige informatie over het voorkomen en oplossen van vochtproblemen in uw woning. Hebt u suggesties, opmerkingen of vragen over vochtbestrijding of gerelateerde onderwerpen zoals isolatie en ventilatie, aarzel niet om ons te contacteren!