Condensatievocht, problemen en oplossingen condensatie